prawo spadkowe

prawo spadkowe

Category : Bez kategorii

Prawo spadkowe – co należy o nim wiedzieć?

Prawo spadkowe reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. W przypadku pozostawienia testamentu podpisanego przy udziale notariusza, to ostatnia wola decyduje o rozdzieleniu majątku. Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, wszelkie rzeczy i prawa majątkowe dziedziczy w tym przypadku najbliższa rodzina osoby zmarłej, czyli małżonek oraz krewni zstępni(dzieci, wnuki) i krewni zstępni (rodzice, dziadkowie).

Spadkobierca ma obowiązek w terminie sześciu miesięcy zgłosić się do notariusza z oświadczeniem o przyjęciu lub odrzuceniu dziedziczonego spadku. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony,zadziała prawo dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Jest ono szczególnie istotne w przypadku, gdy osoba zmarła pozostawiła nieuregulowane zobowiązania finansowe. Zgodnie z tym prawem,spadkobierca ma obowiązek pokryć należności jedynie do kwoty wartości otrzymanego spadku. W sytuacji odrzucenia spadku,spadkobierca nie ma obowiązku regulowania długów osoby zmarłej.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.