Author Archives: infobank

podział majątku

Category : Bez kategoriiCzy podział majątku po rozwodzie zawsze jest równy?

Gdy sąd podejmuje decyzje o przyznaniu rozwodu, wygasa majątkowa wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami i tu ma zastosowanie prawo spadkowe. Od tego momentu, obie strony mają równe udziały w zgromadzonym wspólnie majątku. Mitem jest, że orzeczenie o winie rozpadu związku może oznaczać nieproporcjonalny podział majątku. Takie orzeczenie sądu sprawia jedynie, że osoba pokrzywdzona może wnieść wniosek o alimenty ze strony byłego już współmałżonka.

Sąd może jednak wyjątkowo zadecydować o nierównym podziale majątku. Uwzględnia się tutaj kwestie moralne. Jeżeli jedna ze stron udokumentuje, że współmałżonek nie brał udziału w budowaniu wspólnoty, sąd może uznać taką okoliczność. Zwykle, takie sytuacje są orzekane gdy współmałżonkowie przez długi okres czasu żyli osobno w separacji, lub gdy jedna ze stron w trakcie związku małżeńskiego trwoniła wspólny majątek na skutek uzależnienia od hazardu,narkotyków, alkoholu lub dokonywania ryzykownych operacji finansowych. W tym wariancie, to sąd decyduje o dokładnym podziale majątku.
prawo spadkowe

Category : Bez kategorii

Prawo spadkowe – co należy o nim wiedzieć?

Prawo spadkowe reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. W przypadku pozostawienia testamentu podpisanego przy udziale notariusza, to ostatnia wola decyduje o rozdzieleniu majątku. Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, wszelkie rzeczy i prawa majątkowe dziedziczy w tym przypadku najbliższa rodzina osoby zmarłej, czyli małżonek oraz krewni zstępni(dzieci, wnuki) i krewni zstępni (rodzice, dziadkowie).

Spadkobierca ma obowiązek w terminie sześciu miesięcy zgłosić się do notariusza z oświadczeniem o przyjęciu lub odrzuceniu dziedziczonego spadku. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony,zadziała prawo dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Jest ono szczególnie istotne w przypadku, gdy osoba zmarła pozostawiła nieuregulowane zobowiązania finansowe. Zgodnie z tym prawem,spadkobierca ma obowiązek pokryć należności jedynie do kwoty wartości otrzymanego spadku. W sytuacji odrzucenia spadku,spadkobierca nie ma obowiązku regulowania długów osoby zmarłej.


prawo rodzinne

Category : Bez kategorii

Często Radca prawny jest mylony z adwokatem choć oba zawody są sobie pokrewne. Różnic między nimi jest kilka np. Radca Prawny nie mogą bronić ludzi w sprawach karnych, czy o przestępstwa.Prawo to przysługuje jedynie adwokatom. Kolejny przykładem jest sporządzanie opinii prawnej często decydujących o czyjejś przyszłości. Radca prawny mogą w sprawach sądowych być pełnomocnikami oskarżycieli posiłkowych dotyczy to spraw karnych. Wszystkie te możliwości otrzymują oni po długiej 5 letniej nauce podczas której szkolą się w dziedzinach takich jak prawoznawstwo, historia państwa i prawa, czy prawo rodzinne itp. Szereg możliwości, jakimi dysponują radcy czy adwokaci powoduje duże zbliżenie się tych funkcji jednak jak widać, wyżej sporo ich także dzieli. Warto więc przed ewentualnym skorzystaniem z usługi dowiedzieć się, czy dany człowiek jest w stanie nam pomóc wszak radca nie obroni nas w sprawie za pobicie. Różnicę między tymi dwoma zawodami są widocznej jednak wiele ich też łączy stąd być może ludzie je mylą.


rozwody

Category : Bez kategorii

rozwody Słupsk – Jeden rozpad pożycia ma na celu segmentację dwojga ludzi którzy onegdaj się lgneli do siebie. Nie każda para małżeńska jest szczęśliwe. Nikt na siłę nie zmusi ich do wspólnego bytowanie. Zakładając familię pospołu muszą pomyśleć o indywidualnym dobrodziejstwie a nie o pożegnaniu. Biorąc ślub myśleli iż będą ze sobą do końca istnienia, ale mało wyraźnie poszło nie tak jak założyli. Pożegnanie (rozwody Słupsk) jest niełatwy i bolesny dla dwojga ludzi w szczególności jeśli posiadają maluchy. Każdy dzieciak niedobrze przeżywa takie sytuacje jak rozwody Słupsk. Czasami jest tak powiązane z dwojgiem rodziców iż motywuje ich nawet iżby nie zawierali rozwodu. Ojciec i matka wielokrotnie nie liczą się ze swoimi maluchy które inklinują jak najlepiej. Rozwodząc się, myślą iż robią dobrze a tak faktycznie wyrządzają u nich niepokój. Po pożegnaniu ojciec i matka wielokrotnie żałują, czasem chcieliby wrócić, aliści jest już za późno. Jeden rozwód daje iż ludzie nie istnieją jako stadło i się z niekiedy ochładzają w uczuciach. Na pewno każda para małżeńska ma do rozwodu pełne prawo. Lecz gdzie podziali tą czułość jaką sobie obiecywali w czasie ceremonii małżeńskiej? Czy o niej zapomnieli? Czy nic nigdy dla nich ona nie oznaczała, iż rozwód jest jedynym rozwiązaniem?


radca prawny

Category : Bez kategorii

radca prawny to nie adwokat