Category Archives: Bez kategorii

prawo karne

Prawo karne – uwaga: wielka nowelizacja kk, kpk i kkw, czyli m.in. zmieniło się prawo karne, która weszła w życie z dniem 05 października 2019 !!!

prawo karne
prawo karne

JACH Kancelaria Prawna ( ściśle współpracującą z Kancelarią Adwokacką ( adwokat Dawid Jach – adwokat prawo karne Słupsk ) zapewnia profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, w tym:

 • w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę, Policję, ABW, CBA etc;
 • w postępowaniu sądowym karnym i karnoskarbowym;
 • w postępowaniu apelacyjnym, zażaleniowym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie postępowania;
 • w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności;
 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowania pokrzywdzonych w postępowaniu karnym;
 • przygotowywania wszelkich pism procesowych, środków odwoławczych, apelacji, zażaleń i kasacji.

Posiadamy doświadczenie w sprawach (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty) dla osób: poszkodowanych w wypadkach, bliskich osób poszkodowanych w wypadkach, rodzin zmarłych w wypadkach, osób poszkodowanych na skutek błędów medycznych, osób, które poniosły szkodę w mieniu na skutek kradzieży, zalania, pożaru, zniszczenia, osób niesłusznie tymczasowo aresztowanych, inne.

 

 


podział majątku

W CZYM CI POMOGĘ:
Wskażę Ci najkorzystniejszy sposób podziału majątku,
Na etapie przedsądowym poprowadzę negocjacje z małżonkiem,
Przygotuję wniosek o podział majątku wspólnego,
Sporządzę pozew o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej ( rozdzielność majątkowa),
Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe,

prawo rodzinne
prawo rodzinne

Podział majątku

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy prowadzenie spraw podziałowych zarówno na etapie przedsądowym w toku negocjacji między stronami, jak również na etapie postępowania sądowego. Przygotowujemy projekty umów między małżonkami, a także wnioski o podział majątku i wszelkie niezbędne pisma w toku postępowania sądowego.

Majątek wspólny małżonków co do zasady stanowi ogół przedmiotów i praw majątkowych nabytych przez małżonków wspólnie lub przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. Do majątku wspólnego nie należą przedmioty i prawa wymienione szczegółowo w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiące majątek osobisty małżonków. O zaliczeniu danego przedmiotu czy prawa do majątku wspólnego małżonków decyduje moment jego definitywnego nabycia.

Nasza Kancelaria ( adwokat plus radca prawny ) indywidualnie i z maksymalnym zaangażowaniem podchodzi do każdej sprawy majątkowej, pomagając obiektywnie spojrzeć na poszczególne kwestie i rozwiązać je w najbardziej korzystny sposób.

Czy podział majątku po rozwodzie zawsze jest równy?

Gdy sąd podejmuje decyzje o przyznaniu rozwodu, wygasa majątkowa wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami i tu ma zastosowanie prawo spadkowe. Od tego momentu, obie strony mają równe udziały w zgromadzonym wspólnie majątku. Mitem jest, że orzeczenie o winie rozpadu związku może oznaczać nieproporcjonalny podział majątku. Takie orzeczenie sądu sprawia jedynie, że osoba pokrzywdzona może wnieść wniosek o alimenty ze strony byłego już współmałżonka.

Sąd może jednak wyjątkowo zadecydować o nierównym podziale majątku. Uwzględnia się tutaj kwestie moralne. Jeżeli jedna ze stron udokumentuje, że współmałżonek nie brał udziału w budowaniu wspólnoty, sąd może uznać taką okoliczność. Zwykle, takie sytuacje są orzekane gdy współmałżonkowie przez długi okres czasu żyli osobno w separacji, lub gdy jedna ze stron w trakcie związku małżeńskiego trwoniła wspólny majątek na skutek uzależnienia od hazardu,narkotyków, alkoholu lub dokonywania ryzykownych operacji finansowych. W tym wariancie, to sąd decyduje o dokładnym podziale majątku.

alimenty Słupsk

Alimenty stanowią regularne i obowiązkowe świadczenie jednego członka rodziny na rzecz drugiego, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowawczych. Można żądać nie tylko przyznania alimentów, ale i obniżenia, podwyższenia lub ustalenia ich wygaśnięcia. Alimenty mogą przysługiwać na rzecz rozwiedzionego małżonka, dzieci oraz krewnych.

 


prawo spadkowe

Prawo spadkowe – co należy o nim wiedzieć?

Prawo spadkowe reguluje kwestie związane z dziedziczeniem majątku pozostawionego przez osobę zmarłą. W przypadku pozostawienia testamentu podpisanego przy udziale notariusza, to ostatnia wola decyduje o rozdzieleniu majątku. Jeżeli osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, wszelkie rzeczy i prawa majątkowe dziedziczy w tym przypadku najbliższa rodzina osoby zmarłej, czyli małżonek oraz krewni zstępni(dzieci, wnuki) i krewni zstępni (rodzice, dziadkowie).

Spadkobierca ma obowiązek w terminie sześciu miesięcy zgłosić się do notariusza z oświadczeniem o przyjęciu lub odrzuceniu dziedziczonego spadku. Jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony,zadziała prawo dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Jest ono szczególnie istotne w przypadku, gdy osoba zmarła pozostawiła nieuregulowane zobowiązania finansowe. Zgodnie z tym prawem,spadkobierca ma obowiązek pokryć należności jedynie do kwoty wartości otrzymanego spadku. W sytuacji odrzucenia spadku,spadkobierca nie ma obowiązku regulowania długów osoby zmarłej.

Prawo spadkowe/ zachowek/ testament

Kancelaria świadczy szeroką  pomoc prawną w ramach wszelkich zagadnień dotyczących spraw spadkowych, spadek – prawo spadkowe.

Prowadzimy sprawy:

 • o stwierdzenie nabycia spadku (w drodze dziedziczenia ustawowego, testamentowego); przyjęcie, odrzucenie spadku;
 • o zachowek;
 • o dział spadku;
 • sporządzenie, spisanie testamentu;
 • zrzeczenie się dziedziczenia;
 • zbycie spadku;
 • wydziedziczenie;
 • wszelkie inne dotyczące spadku.

 

Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości i doradzamy, jak postąpić w konkretnej sytuacji związanej z prawem spadkowym. Po przedstawieniu okoliczności sprawy wskazujemy na możliwe i najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązanie. Prowadzimy sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, zapłatę zachowku i inne. Reprezentujemy także osoby zobowiązane do zapłaty zachowku.


prawo rodzinne

Category : Bez kategorii

Prawo rodzinne

Zakres usług w gałęzi prawa rodzinnego obejmuje reprezentację i doradztwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz reprezentację na etapie postępowania ugodowego – przedsądowego, w tym postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach o:

– rozwód i separację,

– kontakty z małoletnimi dziećmi

– alimenty, w tym również sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów

– sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka

– sprawy dotyczące majątku wspólnego małżonków, przede wszystkim jego podziału

– ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa oraz wszelkie roszczenia z tym związane


rozwody

Category : Bez kategorii

Rozwody:

Oferujemy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania rozwodowego.

Powierzając naszej Kancelarii prowadzenie swojej sprawy, Klient już od pierwszego spotkania może liczyć na wsparcie, zrozumienie i opiekę prawną. Również na pełną dyskrecję i objęcie wszelkich powierzonych informacji tajemnicą zawodową.
Nasze działanie ukierunkowane jest na zminimalizowanie skutków i kosztów rozwodu, a t także na sprawne oraz w miarę możliwości szybkie poprowadzenie postępowania sądowego.

Naszym Klientom staramy się zaproponować jak najlepsze rozwiązania nie tylko w zakresie orzekania o winie małżonków za rozkład wspólnego pożycia, ale także w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz sposobu korzystania z mieszkania, doradzamy i prowadzimy sprawy o podział majątku.

W ramach powierzonej sprawy:

 • wnosimy pozwy o rozwód (z wyłącznej winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie), po uprzednim bardzo skrupulatnych zredagowaniu pisma i zgromadzeniu niezbędnych dowodów
 • składamy odpowiedzi na pozew;
 • zapewniamy zastępstwo procesowe w Sądzie;
 • pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka ( na zaspokojenie potrzeb małoletnich dzieci oraz rodziny ) już w czasie sprawy sądowej, a więc jeszcze przed wydaniem wyroku;
 • wstępujemy do już toczącego się postępowania sądowego;
 • prowadzimy negocjacje przedsądowe między małżonkami w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych rozwodu ( alimenty, władza, rodzicielska, miejsce pobytu dzieci, kontakty z dziećmi )

 

rozwody Słupsk – Niejednokrotnie rozpad pożycia ma na celu podział dwojga ludzi którzy onegdaj się lgneli do siebie. Nie każda para małżeńska jest szczęśliwa. Nikt na siłę nie zmusi ich do wspólnego bytowania. Zakładając rodzinę razem muszą pomyśleć o indywidualnym szczęściu, a nie o pożegnaniu (rozstaniu). Biorąc ślub myśleli iż będą ze sobą do końca świata, ale poszło nie tak jak sobie założyli. Pożegnanie (rozwody Słupsk) jest niełatwą sprawą i bolesną dla dwojga ludzi w szczególności jeśli posiadają dzieci (i to w każdym wieku). Każdy dzieciak tragicznie przeżywa takie sytuacje jak rozwody Słupsk. Czasami jest tak powiązane z dwojgiem rodziców, iż motywuje ich nawet iżby nie zawierali rozwodu. Ojciec i matka wielokrotnie nie liczą się ze swoimi maluchami, dla których chcą jak najlepiej. Rozwodząc się, myślą iż robią dobrze (i niekiedy tak jest – bo są różne sytuacje, tak jak różni są ludzie) a i tak faktycznie wyrządzają krzywdę dzieciom. Po rozwodzie ojciec i matka wielokrotnie żałują, czasem chcieliby wrócić (niekiedy wracają), aliści jest już za późno. Biorąc rozwód ludzie nie istnieją jako małżeństwo, więc i uczucia stygną (zresztą i w najlepszym związku dwojga ludzi uczucia wygasają, a zostaje przywiązanie). Na pewno każda para małżeńska ma do rozwodu pełne prawo. Lecz gdzie podziali tą czułość jaką sobie obiecywali w czasie ceremonii małżeńskiej? Czy o niej zapomnieli? Czy nic nigdy dla nich ona nie oznaczała, iż rozwód jest jedynym rozwiązaniem?

Czym są alimenty?

Alimenty to świadczenie wypłacane przez jedną osobę fizyczną na rzecz drugiej. Alimenty wypłacane są w regularnych odstępach czasu, najczęściej liczonych w miesiącach. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa, czy nawet małżeństwa.
Utarło się, że alimenty najczęściej są wypłacane przez rodziców na rzecz ich małoletnich dzieci. Jednak należy pamiętać, że alimenty wypłacane mogą być również przez dzieci na rzecz ich rodziców. W przypadku orzeczonego rozwodu, alimenty mogą być również zasądzone na rzecz jednego z małżonką, przy oczywiście ściśle określonych warunkach.
Obowiązek alimentacyjny może wynikać z wyroku sądowego i wtedy Sąd zadecyduje w jakiej wysokości i na czyją rzecz alimenty będą wypłacane.
Należy podkreślić, że w polskim systemie prawnym istnieje takie przestępstwo jak „niealimentacja” , stypizowane w art. 209 kk i zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.


radca prawny

Radca prawny to nie adwokat.

Często Radca prawny jest mylony z adwokatem choć oba zawody są sobie pokrewne. Różnic między nimi jest kilka np. Radca Prawny nie mogą bronić ludzi w sprawach karnych, czy o przestępstwa. Prawo to przysługuje jedynie adwokatom. Kolejny przykładem jest sporządzanie opinii prawnej często decydujących o czyjejś przyszłości. Radca prawny mogą w sprawach sądowych być pełnomocnikami oskarżycieli posiłkowych dotyczy to spraw karnych. Wszystkie te możliwości otrzymują oni po długiej 5 letniej nauce podczas której szkolą się w dziedzinach takich jak prawoznawstwo, historia państwa i prawa, czy prawo rodzinne itp. Szereg możliwości, jakimi dysponują radcy czy adwokaci powoduje duże zbliżenie się tych funkcji jednak jak widać, wyżej sporo ich także dzieli. Warto więc przed ewentualnym skorzystaniem z usługi dowiedzieć się, czy dany człowiek jest w stanie nam pomóc wszak radca nie obroni nas w sprawie za pobicie. Różnicę między tymi dwoma zawodami są widocznej jednak wiele ich też łączy stąd być może ludzie je mylą.