rozwody Słupsk 694422414

ROZWODY I ALIMENTY, PODZIAŁ MAJĄTKU

Powszechnie wiadomym jest, iż postępowanie w sprawach rozwodowych ma charakter złożony i wielowątkowy. Naszym Klientom staramy się zaproponować jak najlepsze rozwiązania nie tylko w zakresie orzekania o winie małżonków za rozkład wspólnego pożycia, ale także w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz sposobu korzystania z mieszkania, doradzamy i prowadzimy sprawy o podział majątku.

Sprawy rozwodowe wymagają szczególnego podejścia do Klienta, który znajduje się w trudnym momencie swojego życia. Stąd też staramy się, aby rozwód przebiegał w sposób sprawny.

Bardzo istotną kwestią z zakresu prawa rodzinnego jest również ustalenie alimentów. Naszym Klientom proponujemy usługi z zakresu dochodzenia roszczeń o alimenty zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania rozwodowego. Zajmujemy się alimentami zarówno na rzecz dzieci, jak i między byłymi małżonkami. Również troszczymy się zarówno o prawo spadkowe, jak i podziały majątku przy rozwodzie