prawo rodzinne

Obszarem działania kancelarii jest reprezentowanie klientów przed sądem i organami administracyjnymi, jak również sporządzanie odpowiednich dokumentów procesowych. Radca prawny udziela porad na terenie Słupska oraz specjalizuje się w sprawach regulowanych przez prawo rodzinne i spadkowe. Obejmują one:

 • rozwody,
 • podział majątku wspólnego małżonkom,
 • alimenty,
 • separację,
 • kontakty z dziećmi,

Kancelaria reprezentuje stronę przed sądami powszechnymi każdej instancji, a także na etapie postępowania przedsądowego i mediacyjnego. Zajmuje się również sprawami o zaprzeczenie ojcostwa, egzekucję alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz kwestiami ważnymi ze względu na dobro dziecka.

W zakresie władzy rodzicielskiej radca prowadzi sprawy o jej ograniczenie, przyznanie, przywrócenie, zawieszenie, pozbawienie lub powierzenie wykonywania. Natomiast sprawy spadkowe mogą dotyczyć stwierdzenia nieważności testamentu, otrzymania zachowku i roszczeń zapisobierców.

Kancelaria świadczy pomoc na terenie Słupska i okolicznych miejscowości.

prawo rodzinne Słupsk, prawo spadkowe Sławno 694422414

Zakres usług w gałęzi prawa rodzinnego obejmuje reprezentację i doradztwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz reprezentację na etapie postępowania ugodowego – przedsądowego, w tym postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach o:

– rozwód i separację,

– kontakty z małoletnimi dziećmi

– alimenty, w tym również sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów

– sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka

– sprawy dotyczące majątku wspólnego małżonków, przede wszystkim jego podziału

– ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa oraz wszelkie roszczenia z tym związane

prawo rodzinne Ustka, prawo spadkowe Bytów 694422414

PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy pomoc oraz usługi prawne w następujących sprawach: 

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami (również prawo spadkowe),
 • o kontakty z dziećmi,
 • o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • alimenty,
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • o ustalenie pochodzenia dziecka,
 • o zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o przysposobienie.

prawo rodzinne Miastko, prawo spadkowe Darłowo

Kancelaria zajmuje się także wszelkimi sprawami spadkowymi w tym dotyczącymi:

 • zachowków i roszczeń zapisobierców,
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, (prawo spadkowe)
 • ustalania kręgu spadkobierców,
 • pomocy prawnej przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku,
 • działu spadku,
 • kwestionowania ważności testamentów.