podział majątku

podział majątku

W CZYM CI POMOGĘ:
Wskażę Ci najkorzystniejszy sposób podziału majątku,
Na etapie przedsądowym poprowadzę negocjacje z małżonkiem,
Przygotuję wniosek o podział majątku wspólnego,
Sporządzę pozew o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej ( rozdzielność majątkowa),
Będę reprezentować Cię przed sądem i przygotuję pisma procesowe,

prawo rodzinne
prawo rodzinne

Podział majątku

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy prowadzenie spraw podziałowych zarówno na etapie przedsądowym w toku negocjacji między stronami, jak również na etapie postępowania sądowego. Przygotowujemy projekty umów między małżonkami, a także wnioski o podział majątku i wszelkie niezbędne pisma w toku postępowania sądowego.

Majątek wspólny małżonków co do zasady stanowi ogół przedmiotów i praw majątkowych nabytych przez małżonków wspólnie lub przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. Do majątku wspólnego nie należą przedmioty i prawa wymienione szczegółowo w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stanowiące majątek osobisty małżonków. O zaliczeniu danego przedmiotu czy prawa do majątku wspólnego małżonków decyduje moment jego definitywnego nabycia.

Nasza Kancelaria ( adwokat plus radca prawny ) indywidualnie i z maksymalnym zaangażowaniem podchodzi do każdej sprawy majątkowej, pomagając obiektywnie spojrzeć na poszczególne kwestie i rozwiązać je w najbardziej korzystny sposób.

Czy podział majątku po rozwodzie zawsze jest równy?

Gdy sąd podejmuje decyzje o przyznaniu rozwodu, wygasa majątkowa wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami i tu ma zastosowanie prawo spadkowe. Od tego momentu, obie strony mają równe udziały w zgromadzonym wspólnie majątku. Mitem jest, że orzeczenie o winie rozpadu związku może oznaczać nieproporcjonalny podział majątku. Takie orzeczenie sądu sprawia jedynie, że osoba pokrzywdzona może wnieść wniosek o alimenty ze strony byłego już współmałżonka.

Sąd może jednak wyjątkowo zadecydować o nierównym podziale majątku. Uwzględnia się tutaj kwestie moralne. Jeżeli jedna ze stron udokumentuje, że współmałżonek nie brał udziału w budowaniu wspólnoty, sąd może uznać taką okoliczność. Zwykle, takie sytuacje są orzekane gdy współmałżonkowie przez długi okres czasu żyli osobno w separacji, lub gdy jedna ze stron w trakcie związku małżeńskiego trwoniła wspólny majątek na skutek uzależnienia od hazardu, narkotyków, alkoholu lub dokonywania ryzykownych operacji finansowych. W tym wariancie, to sąd decyduje o dokładnym podziale majątku.

alimenty Słupsk

Alimenty stanowią regularne i obowiązkowe świadczenie jednego członka rodziny na rzecz drugiego, polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowawczych. Można żądać nie tylko przyznania alimentów, ale i obniżenia, podwyższenia lub ustalenia ich wygaśnięcia. Alimenty mogą przysługiwać na rzecz rozwiedzionego małżonka, dzieci oraz krewnych.

Działamy w miastach: Słupsk, Sławno, Darłowo, Miastko, Bytów, Lębork

rozwody, sprawy karne, sprawy narkotykowe, sprawy cywilne (w tym sprawy rodzinne i sprawy spadkowe)

 


prawo rodzinne

prawo rodzinne Słupsk, prawo spadkowe Sławno 694422414

Zakres usług w gałęzi prawa rodzinnego obejmuje reprezentację i doradztwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz reprezentację na etapie postępowania ugodowego – przedsądowego, w tym postępowań mediacyjnych, w szczególności w sprawach o:

– rozwód i separację,

– kontakty z małoletnimi dziećmi

– alimenty, w tym również sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów

– sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka

– sprawy dotyczące majątku wspólnego małżonków, przede wszystkim jego podziału

– ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa oraz wszelkie roszczenia z tym związane

prawo rodzinne Słupsk, prawo spadkowe Sławno 694422414

PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy pomoc oraz usługi prawne w następujących sprawach: 

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami (również prawo spadkowe),
 • o kontakty z dziećmi,
 • o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • alimenty,
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • o ustalenie pochodzenia dziecka,
 • o zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • o przysposobienie.

Kancelaria zajmuje się także wszelkimi sprawami spadkowymi w tym dotyczącymi:

 • zachowków i roszczeń zapisobierców,
 • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, (prawo spadkowe)
 • ustalania kręgu spadkobierców,
 • pomocy prawnej przy przyjmowaniu lub odrzucaniu spadku,
 • działu spadku,
 • kwestionowania ważności testamentów.